Vispluis

Vispluis is het meest gevonden afval op niet-toeristische stranden: het spoelt aan uit zee. Vispluis zijn oranje, zwarte of blauwe plastic draadjes. Ze worden in trossen onder visnetten geplaatst. Deze trossen werken als een buffer tussen de bodem en het visnet, waardoor het net beschermd wordt tegen slijtage.

De dunne plastic draden breken door schuring over de zeebodem echter wel makkelijk af. Vispluis kan ook in zee terechtkomen wanneer vissers op het dek het net repareren. Sinds 2013 zijn Stichting De Noordzee, VisNed en Rijkswaterstaat onder begeleiding van Wageningen Economic Research (WECR) aan de slag gegaan om vispluisvervuiling op te lossen.

https://www.noordzee.nl/vispluis-samen-op-zoek-naar-oplossingen/

Ballonnen

Elke ballon die de lucht in gaat, komt weer naar beneden. Veel ballonnen komen zo in de zee terecht. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de gestrande ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. Uit ons strandafvalonderzoek dat we al vijftien jaar doen, blijkt dat er gemiddeld 12 ballonnen, lintjes of ballonresten liggen op 100 met strand. In 2014 legde de overheid de verantwoordelijkheid voor deze vervuiling bij gemeenten. In 2018

ontdekten wij dat de meeste gemeenten nog geen actie hadden ondernomen. We riepen daarom alle Nederlandse gemeenten op om ballonoplatingen te verbieden of te ontmoedigen. Inmiddels heeft een derde van de gemeenten een verbod op het oplaten van ballonnen ingesteld, en een derde van de gemeenten voert een ontmoedigingsbeleid. Help jij ons de rest van de gemeenten te overtuigen?

https://www.noordzee.nl/doe-mee/ballon/

Industrieel plastic

Dit zijn grotere stukken plastic die op het strand aanspoelen. Door slecht afvalmanagement aan boord van zeeschepen en in havens kan dit verpakkingsmateriaal in zee belanden. Ook komt dit soort plastic vanuit industriegebieden in rivieren terecht – en zo stroomt het de Noordzee in.

https://schonerivieren.org/

Plastic pellets

Deze plastic korrel is nooit alleen. Als pellets zijn aangespoeld, vind je ze in de vloedloon en zijn het er vaak te veel om te tellen. Een pellet is kleiner dan 5 milimeter, en dus lastig om op te ruimen. Bovendien kunnen vogels, zeezoogdieren en vissen deze kleine korrels voor voedsel aanzien, met dodelijke gevolgen.

Piepschuim

Door verloren containers op zee komt er piepschuim in de Noordzee terecht. Dit piepschuim spoelt vervolgens aan en zorgt voor verdere vervuiling wanneer het droogt en de duinen inwaait.

Stukken visnet -en touw

Volgens de Verenigde Naties komen er elk jaar ongeveer 640 miljoen kilo visnetten in de zee terecht. Dat is ongeveer 10% van het plastic afval in zee. Dit vistuig heeft een grote impact op het mariene milieu. Het staat in de top 5 van de meest dodelijke soorten afval voor het zeeleven.

https://www.noordzee.nl/hackathon-over-visserijafval-leverde-vier-toepasbare-ideeen-op/

Plastic wegwerpverpakkingen

Uit ons strandafvalonderzoek blijkt dat er gemiddeld 81 stuks wegwerpplastic op 100 meter niet-toeristisch strand liggen: bijna een kwart van al het afval dat op het strand ligt. Dit zijn vooral plastic drankverpakkingen, doppen, plastic zakjes en snoepverpakkingen. Ook rietjes, plastic bestek, plastic wattenstaafjes en sigarettenfilters vervuilen de Nederlandse stranden.

https://noordzee.nl/wat-4935-rietjes-en-wegwerpbestek-ons-vertellen

Plastic doppen

Er liggen veel doppen in de natuur. Wereldwijd staan doppen in de top 5 meest gevonden soorten afval op het strand, en in de top 5 meest dodelijke soorten afval voor het zeeleven. Het is onbekend hoeveel doppen er precies aanspoelen en in zee drijven, maar in de afgelopen 30 jaar zijn er meer dan 20 miljoen doppen en deksels gevonden tijdens internationale strandopruimacties. Doordat plastic doppen gemaakt zijn van harde plastics degraderen ze zeer langzaam.

https://www.noordzee.nl/doppenrapport

Beach Cleanup Tour

Sinds 2013 organiseert Stichting De Noordzee de landelijke Boskalis Beach Cleanup Tour. Tijdens deze opruimactie maken we met duizenden vrijwilligers de hele Noordzeekust schoon en vragen we aandacht voor de vervuiling van onze stranden en Noordzee. Daarnaast sporen we overheden, bedrijven en consumenten aan om vervuiling bij de bron aan te pakken. De afgelopen zeven zomers is er dankzij de hulp van 14.457 vrijwilligers 94.509 kilo afval - meer dan 13.500 volle vuilniszakken - opgeruimd.

http://www.beachcleanuptour.nl

Sigarettenfilters

Sigarettenfilters zijn het meest gevonden afval op toeristische stranden. Ze zijn schadelijk voor het milieu en dragen bij aan de plasticsoep. Filters bestaan voor 95 procent uit celluloseacetaat (plastic) en bevatten schadelijke stoffen. Een sigarettenfilter vervuilt tot wel 8 liter water. Ook kunnen zeezoogdieren, vogels en vissen sigarettenfilters en stukjes filters aanzien voor voedse

https://www.noordzee.nl/2542-sigarettenfilters-in-1-dag-opgeruimd/

Paraffine

Paraffine wordt regelmatig op het strand aangetroffen. Vaak zijn dit kleine of grote stukken: het lijken net witte, gele of roze brokjes kaarsvet. Paraffine is schadelijk voor zeedieren. Vooral voor vogels. Zij zien het aan voor voedsel maar kunnen het niet verteren, of het beschadigt hun verendek. Bovendien zijn de schoonmaakkosten voor het opruimen van paraffineresten die aanspoelen op het strand aanzienlijk.

Van paraffine worden onder andere kaarsen, waxinelichtjes en cosmeticaproducten van gemaakt. Deze wax-achtige substantie wordt als droge of natte bulk over zee vervoerd. Na het lossen van een lading paraffine in de haven, blijven er altijd restjes achter in de opslagtanks van het schip. De opslagtanks dienen te worden ontdaan van deze restjes paraffine, om het vervoer van een volgende vracht mogelijk te maken. Regelmatig wordt de achtergebleven paraffine in de opslagtanks van schepen geloosd op zee, in plaats van verwerking in de haven. Nu mag deze stof onder bepaalde omstandigheden nog geloosd worden op zee. In mei 2019 heeft de Internationale Maritieme organisatie (IMO) in Londen besloten dat schepen die Europese havens aandoen vanaf 2021 waswater met paraffine en oliën moeten afgeven aan de wal.

https://www.noordzee.nl/paraffinelozingen-aangepakt-door-internationale-maritieme-organisatie/